Telefon 019-2413200

Gruppmenyer

Gruppmenyerna är ämnade för grupper  om minst 15 personer. Gruppen bör ha gemensamt menyval och menyn bör beställas minst en (1) vecka på förhand. Matallergier och slutliga antal personer meddelas senast två (2) dagar innan besöket. I meny nr. 2 kan gruppen på förhand välja mellan två varmrätter. Mat faktureras enligt på förhand meddelat personantal. Specialdieter tas alltid i beaktande.

Alternativ 1. Raseborgsmeny

Pris: 47 €

Alternativ 2.

Pris: 42 €

Alternativ 3.

Pris: 36 €