Telefon 019-2413200

Arbeta med oss

Om du är intresserad av sommarjobb eller extra knäck, så skicka en öppen ansökan till oss på fyren@ghfyren.fi. Berätta hurudant jobb du söker och vad du har för utbildning, så tar vi kontakt vid behov.