Telefon 019-2413200

8.6. Irish Finn kl.19.30

Bordsreservationer: fyren@ghfyren.fi