Telefon 019-2413200

8.4. Freelance Jerry & Kai

Freelance Jerry Söderström och Kai Pärnänen underhåller den 8.4. både kl. 13.00 och kl. 19.00.

Fritt inträde.

Bordsreservationer: fyren@ghfyren.fi