Telefon 019-2413200

4.12. Carolina Wendelin

Underhåller från och med kl. 19.00. Fritt inträde. Bordsreservationer: fyren@ghfyren.fi eller 019-2413200.