Telefon 019-2413200

30.7. BSTO band

Blues, jazz, svenska visor. Börjar kl. 19.00.