Telefon 019-2413200

30.11 Alan Parry

Trubadur Alan Parry underhåller från kl. 19.00. Fritt inträde.