Telefon 019-2413200

29.4 och 30.4. Susann Sonntag Band

I bandet Susann Sonntag, Kenneth Sonntag, Teddy Granroth, Uffe Enberg och Stefan Möller.

Kl. 19.00. Inträde 10 €.

Bordsreservationer: fyren@ghfyren.fi