Telefon 019-2413200

24.1 Blinibuffé kl.18.00

Blinierna serveras med

Priset är 32 €

Bordsreservationer per e-post: fyren@ghfyren.fi