Telefon 019-2413200

21.3 Våga vara Susann kl.19.00

En show med sånger från hjärtat med Susann Sonntag med sitt nya band. Inträde 20 €.

Bordsreservationer: fyren@ghfyren.fi