Telefon 019-2413200

19.4. Nordisk Visafton

Nordisk Visafton med Ami Aspelund och Henrik Wikström på piano och dragspel kl. 19.00.

Fritt inträde.

Bordsreservationer: fyren@ghfyren.fi