Telefon 019-2413200

17-20.12 Jullunch

Vi serverar jullunch som buffé den 17-20.12 kl. 11.00-14.00. Jullunchen kostar 28 €/pers.