Telefon 019-2413200

11.12 och 18.12 Carolina Wendelin

kl.19.00. Akustisk musik, covers, jul- och vinter tema på engelska, svenska och finska.